5 Bibliotheek Zoetermeer

Met het Team Jeugd van Bibliotheek Zoetermeer werk ik samen aan verschillende projecten die leesbevordering, cultuureducatie en mediaeducatie tot doel hebben. Onder de 'paraplu' van VerZIN Zoetermeer organiseren we schrijfwedstrijden, workshops, debatten en fotowedstrijden.
Daarnaast hebben we een leesbevorderingsproject ontwikkeld rond een van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties: Alle kinderen naar school in 2015 (Zoetermeer is millenniumstad). De bekende kinderboekenauteur Lydia Rood is naar Nicaragua gereisd om inspiratie op te doen voor een nieuw jeugdboek. Papegaaien liegen niet is inmiddels verschenen (oktober 2010), een prachtboek. In 2011 is dit boek opgevoerd als musical.